Sotsiaalmeedia

Privaatsustingimused

Kehtivad alates 02.11.2020

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Loometehas OÜ (edaspidi Loovstuudio) veebilehel www.loovstuudio.ee (edaspidi veebileht).

Mõisted

Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta, mis võimaldab isikut otse või kaudselt tuvastada.

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, liituvad uudiskirjaga, registreerivad osaluse koolitusel, või edastavad Loovstuudiole omalt poolt infot.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete vastutav töötleja on Loometehas OÜ: registrikood 16074928, aadress Aparaaditehas, Kastani 42, 50410 Tartu, Eesti; meiliaadress info@loovstuudio.ee.

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Loovstuudio kogub veebilehe kaudu järgmisi kasutaja isikuandmeid kirjeldatud viisidel:

●  kasutaja nimi ja e-posti aadress – liitumisel meililistiga või e-kirja saatmisel;

kasutaja nimi, e-posti aadress, kontakttelefon – kodulehel koolitusele registreerumisel/ koolitusel osaledes;

veebilehe külastatavuse statistika Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil – veebilehe külastamisel.

Loovstuudiokasutab isikuandmeid:

● kasutaja eelneval nõusolekul tema e-posti aadressile uudiskirjade saatmiseks uutest koolitustest ja kampaaniatest teavitamiseks jm turundusliku sisuga teadete edastamiseks;

● kasutaja päringutele vastamiseks;

● kasutaja poolt kodulehe kaudu tehtud tellimuste täitmiseks, näiteks kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;

●  personaliseeritud veebilehe külastamise kogemuse tagamiseks e-poe konto loomisel;

● veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks kasutaja veebilehe külastatavuse statistika abil.

Loovstuudio võib volitada kasutaja isikuandmeid töötlema teisi isikuid (edaspidi volitatud töötleja), kelle toote või teenuse abil pakub Loovstuudio kasutajale teenuseid. Loovstuudio ja volitatud töötleja vahel on sõlmitud leping, mille kohaselt on volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed hoidma konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse.

Volitatud töötlejad pakuvad:

● e-kirjade edastamise ja haldamise süsteemi;

● veebilehe arendust ja majutust;

● veebilehe kasutusstatistika analüüsi;

● sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi;

● raamatupidamistarkvara kasutamist.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Loovstuudio võib töödelda kasutaja isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Loovstuudio ja kasutaja vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni kasutaja poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks.

Kasutajal on õigus:

● taotleda juurdepääsu enda andmetele;

● nõuda isikuandmete parandamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;

● nõuda isikuandmete töötlemise piiramist

● nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus meiliaadressile info@loovstuudio.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kasutaja taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Loovstuudiol on õigus jätta kasutaja taotlus rahuldamata, kui kasutaja isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

Kui kasutaja kuulub Loovstuudio meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest uudiskirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsiste kasutamine

Loovstuudio veebilehel kasutatakse küpsiseid (cookies). Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

Veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised:

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Privaatsustingimuste muutmine

Loovstuudiol on igal ajal õigus privaatsustingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad privaatsustingimused on alati kättesaadavad Loovstuudio veebilehel.

Kõigi isikuandmete töötlemise ja privaatsustingimustega seotud küsimuste korral saab ühendust võtta meiliaadressil info@loovstuudio.ee.